Naše zásady a pravidla

Společnost klade velký důraz na vlastnosti zaměstnanců. Pro hladký rozvoj procesů a vztahů bylo určeno pět klíčových charakteristik. Pět zásad společnosti, tvoří:

Pokora

 • Dávat najevo vděk a chovat vůči ostatním upřímný respekt
 • Osvojit si firemní procesy a mít silného týmového ducha
 • Být sebereflexní. Při vzniku problémů se nejdříve zabývat oblastmi osobní zodpovědnosti a nesvalovat vinu na ostatní
 • Neustále usilovat o zlepšení poháněné silnou motivací

Integrita

 • Být poctivý, upřímný a pravdomluvný a především se nesnažit podvádět
 • Pochopit a přijmout svoje osobní silné a slabé stránky
 • Rozvíjet osobní vztahy bez přetvářky

Píle

 • Být ochotný věnovat více času a úsilí a převzít zodpovědnost za odvedení vysoce kvalitní práce
 • Zaměřit se a podniknout rázná opatření proti plýtvání s cílem „z méně získat více“
 • Převzít iniciativu a spojit síly se všemi účastníky projektu s cílem inovovat a vytvořit maximální hodnotu pro zákazníka

Čilost

 • Rychle pochopit podstatu v každé situaci - chopit se iniciativy a převzít odpovědnost
 • Svižně provádět ty správné činnosti za účelem získání co nejlepších výsledků
 • Pohotově objevovat příležitosti

Odvaha

 • Odvážně čelit obtížím a výzvám
 • Odvážit se jít proti proudu, vést konstruktivní dialog v případě neshod a navzdory kritice nadále dělat to, co je správné
 • Nikdy neuspěchat rozhodnutí a konat až po důkladném rozmyšlení

Zaměření na podstatu a výsledky

Pro dosažení co nejlepších výsledků klade firma, důraz na to, aby učila zaměstnance „přemýšlet“ v souvislostech a před konáním se zaměřit na podstatu a výsledky. Stručně řečeno, musí odhalit smysl každé úlohy a hlavní příčinu problémů, což jim umožní zachovat se správně hned napoprvé. Aby tohoto mohli zaměstnanci dosáhnout, musí mít nejdříve na paměti smysl úlohy, přistupovat k situaci „z pohledu zákazníka“, brát v potaz „hospodárnost“ a zároveň musí být přístupní „alternativám“ a být si vědomi „vedlejších dopadů“.

Inovace a estetika

Společnost rovněž klade velký důraz na inovaci a estetiku. Zaměstnanci jsou povzbuzováni k tomu, aby usilovali o technologickou a estetickou dokonalost ve všem, co dělají. Očekává se od nich, že se vcítí do potřeb zákazníků, aby pro ně vytvořili větší hodnotu. Po zaměstnancích společnosti je také požadováno, aby v každé situaci používali „zelené/červené“ myšlení. Zelené myšlení zahrnuje brainstorming, při kterém jsou všechny nápady a návrhy vloženy do „fondu“, odkud je nakonec vybráno nejlepší řešení. Červené myšlení oproti tomu představuje neustálé dotazování a opatrný přístup vůči každému návrhu s cílem odstranit hlavní příčiny problémů a následně zjistit patřičné odpovědi. Díky takto pokrokovému myšlení a experimentování mohou zaměstnanci, dbalí nutnosti splňovat a překonávat potřeby a očekávání uživatelů, vyvíjet produkty, které obohacují celkový dojem uživatele z použití produktu.

Kvalitní rozhodování

Společnost Siber s.r.o. při vytváření co největší hodnoty pro své zákazníky spoléhá na kvalitní rozhodování. Kvalitní rozhodování, kombinující prvky podnikové kultury, po zaměstnancích společnosti Siber s.r.o. vyžaduje zavedení otevřené komunikace mezi spolupracovníky na všech úrovních, maximalizaci hodnoty ve všech procesních řetězcích, redukci nákladů a plýtvání a neustálou snahu o zlepšení procesů řízení.
TOPlist