Předstěnové instalace WC Geberit

Připojovací potrubí vodovodu a kanalizace k zařizovacím předmětům se u nás tradičně vedlo v drážkách pod omítkou. Pokud se jedná o potrubí o vnějším průměru do 63 mm (včetně případné tepelné izolace), je toto řešení možné, avšak stěny, zejména tenké příčky, jsou značně oslabeny a může docházet k jejich statickému narušení a k přenosu hluku z potrubí do sousedních místností.

 

Naprosto nevhodné je vedení potrubí o vnějším průměru 110 mm (např. od záchodové mísy) v ležaté drážce ve stěně. I když se bude jednat o stěnu tloušťky 300 mm, dojde uložením potrubí průměru 110 mm k jejímu statickému narušení. Rovněž vedení potrubí pod stropem nižšího podlaží nemusí být možné, pokud je v nižším podlaží jiný uživatel, nájemce apod. Uložení potrubí v podlaze by se kromě systémů k takovému uložení určených mělo používat jen výjimečně, protože potrubí v podlaze není snadno přístupné k případným opravám.

Montážní prvky Geberit mají veškeré vývody pro připojení vody, odpadu a zařizovacího předmětu pevně fixovány.

Z těchto důvodů byl vyvinut předstěnový instalační systém Geberit, který spočívá ve vedení potrubí po povrchu stěn a jeho dodatečném zakrytí zděnou nebo sádrokartonovou přizdívkou. Stěny potom nejsou oslabovány drážkami a omezí se přenos hluku z potrubí do konstrukcí stavby. Časté je také vedení potrubí v dutinách sádrokartonových příček, které však musí mít dostatečnou tloušťku.

Geberit Kombifix podezděte, obezděte, zazděte i volný prostor pod nádržkou kolem splachovací trubky,
nejlépe zdivem z plných cihel na cementovou maltu.

Před instalací potrubí se na zděnou stěnu nebo do sádrokartonových příček osadí montážní (instalační) prvky, které se připevní ke zděné stěně nebo k nosným profilům sádrokartonové příčky. Tyto montážní prvky slouží k připevnění závěsných zařizovacích předmětů a vyrábějí se v provedení pro obezdění nebo zakrytí sádrokartonem. Připevnění a obezdění montážních prvků Geberit musí být provedeno podle návodu. Montážní prvky pro různé zařizovací předměty (závěsnou záchodovou mísu, umyvadlo, pisoárovou mísu apod.) mají připraveny všechny potřebné vývody vodovodu a kanalizace, takže se pouze připojí k potrubí.

Závitové tyče pro upevnění závěsného WC nesmí přečnívat přes keramiku o více než 2 cm, aby bylo možné osadit krycí víčka.

Při obezdívání a obkládání montážních prvků nesmí dojít k jejich poškození. Vodovodní potrubí musí být před prováděním omítek nebo přizdívek opatřeno tepelnou izolací. Plastové kanalizační potrubí, které má být obezděno, se předem obalí plstěným pásem nebo vlnitou lepenkou, aby byla umožněna jeho tepelná roztažnost. Přizdívka o tloušťce cca 150 mm nemusí být provedena po celé výšce místnosti, časté je její ukončení ve výšce cca 1300 mm, kde vznikne vhodná odkládací plocha (polička).

Mezi keramiku a obklad vložte zvukově izolační podložku 156.050.00.1

Předstěnové instalace Geberit umožňují uvolnění půdorysné dispozice hygienických zařízení (koupelen, záchodů apod.), protože v přizdívkách nebo dutinách lze vést i připojovací potrubí o průměru 110 mm nad podlahou do vzdálenosti až 4 m. Závěsná záchodová mísa tedy nemusí být umístěna blízko svislého odpadního potrubí a na jedno kanalizační připojovací potrubí vedené nad podlahou je možné připojit i tři záchodové mísy.

TOPlist