Rekonstrukce rozvodu plynu

Pří práci používáme moderní technologie BCG: Oprava plynu touto technologií je alternativou  k výměně rozvodů plynu, topné, užitkové nebo pitné vody, přičemž oproti této variantě přináší i úspory času, financí a je šetrnější i k uživatelům domů a bytů, protože se z bytu nestane na řadu dní staveniště. Celá procedura spočívá v napuštění těsnicího prostředku do netěsného systému. Odpadá hledání místa netěsnosti, vybourávání potrubí, likvidace vzniklého odpadu, výměna či oprava netěsného potrubí a následné zednické a malířské práce.

Tyto prostředky se používají v pěti hlavních oblastech:

 • Zatěsňování topných systémů a rozvodů pitné a užitkové vody. Výhody použití zatěsňovacích prostředků BCG pro vodu a topné systémy.
 • Zatěsňování plynových potrubí se šroubovanými spoji. Výhody použití zatěsňovacích prostředků BCG GAS 2000 pro zatěsňování rozvodů plynu - Princip této metody je jiný než u předchozí aplikace. Do potrubí, kde vlivem přechodu ze svítiplynu, který byl vlhký, na zemní plyn, který naopak vysušuje, se napustí kapalina podobná disperznímu lepidlu, po jeho natlakování dojde k prosycení vyschlého těsnění ve šroubovaných spojích a po vysušení k úplnému utěsnění závitových spojů.
 • Zatěsňování nádrží a bazénů.
 • Zatěsňování odpadního a kanalizačního potrubí.
 • Čištění všech druhů potrubí, výměníků a kotlů chemickou cestou jak na straně vody,tak na straně spalin. Vyčištěním zarostlého potrubí či zaneseného hořáku se zvýší účinnost zařízení a tím dojde ke snížení nákladů na vytápění.

Zajišťujeme komplexní realizace plynovodních systémů, projekty na opravy plynoinstalací, malé i rozsáhlé rekonstrukce plynovodních sítí. Projekty plynoinstalací respektují platnou legislativu a normy, plynovodní sítě jsou projektovány s důrazem na dlouhou životnost, efektivitu, rychlost a kvalitu montážních prací, využívají moderních materiálů a instalačních prvků.
Pro zákazníka jsou naše projekty plynoinstalací a rozvodů plynu v neposlední řadě zárukou bezproblémového schválení stavebním úřadem a jsou podkladem pro hladký průběh kolaudačních rozhodnutí.  V návaznosti na vypracovaný projekt plynovodního systému následně zajišťujeme pracovní tým instalatérů, který provede všechny potřebné výkopové a instalatérské práce, jejichž výsledkem je plně fungující plynovodní síť.

Prováděné činnosti

 •     Opravy a montáže rozvodů.
 •     Rekonstrukce plynu.
 •     Odstranění úniků plynu.
 •     Montáže sporáků.
 •     Revizní zkoušky.
 •     Rekonstrukce topení.
 •     Drobné opravy.
 •     Opravy úniků topného systému.
 •     Výměny radiátorů, regulačních ventilů, kohoutů, kompenzátorů…
 •     Dopouštění a odvzdušnění topení.
 •     Regulace topných systémů.
 •     Výměny kotlů a oběhových čerpadel.

Zpracujeme veškeré projekty plynovodů

 •     Projekty plynovodních přípojek
 •     Projekty venkovních plynovodních vedení
 •     Projekty objektových plynovodních rozvodů
 •     Projekty připojení plynových spotřebičů
 •     Projekty tlakových plynovodů
 •     Projekty napojení objektových plynovodů na veřejné plynovody
 •     Projekty jednotných plynoinstalací

Projekty domovních plynoinstalací - připojení objektů na zemní plyn
Projektování plynoinstalací
Vypracujeme projektovou dokumentaci domovní plynovodní sítě.
Podle potřeb a představ zákazníka vyprojektujeme napojení plynovodních rozvodů na plynové spotřebiče :

 •     plynové kotle
 •     plynové sporáky a trouby
 •     plynové přímotopy
 •     plynové průtokové ohřívače TUV
 •     zásobníkové plynové ohřívače TUV - plynové bojlery
 •     další zařízení, které ke svému provozu potřebují zajistit přívod zemního plynu.

Projekty domovních plynovodních přípojek

Zkonzultujeme s Vámi Váš investiční záměr, navrhneme jednu nebo více variant řešení plynoinstalace, z vybrané varianty zpracujeme stavební projekt plynovodní sítě Vašeho objektu, pozemku a jejího napojení na veřejný plynovodní systém.
Projekty na obnovu, opravy a rekonstrukce plynoinstalací.
Na základě konzultací s investorem a revize stávajícího stavu staré plynovodní sítě vypracujeme projekt na obnovu plynoinstalace, projekty oprav poškozené nebo zchátralé plynoinstalace, případně celkovou rekonstrukci plynovodního systému.

Revize plynových zařízení

opravy, servis, opravy kotlů, opravy potrubí

Domovní plynovody

plynové přípojky od HUP po spotřebiče, rekonstrukce plynovodů
v činžovních domech, rekonstrukce stoupaček, rozvody v bytech, výměny HUP

Dodání a montáž spotřebičů

plynové sporáky, plynové průtokové ohřívače, plynové bojlery, podokenní topidla
- WAW, kotle, radiátory, ventily, montáž ústředního vytápění
 

Dodatečné zatěsnění plynovodů

metoda BCG - GAS - dlouhá životnost 50 let, záruka 20 let

TOPlist