Co je třeba hlásit při rekonstrukci?

Kdo musí souhlasit s rekonstrukcí vašeho bytu?Obecně je vlastník jednotky ve výkonu svého vlastnického práva omezen ustanovením § 127 občanského zákoníku (tzv. sousedská práva). Musí se tedy, a to platí nejen při rekonstrukci bytu, zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval souseda nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.

Ve zkratce o rekonstrukci bytu

Pokud nezasahujete do nosných konstrukcí při rekonstrukci a nezmění se specifikaci užívání bytu (třeba, když chcete udělat z bytu kancelář nebo sklad), nemusíte ohlašovat nikde nic.
Nesmí však dojít k narušení společných prostor a je nutné dodržovat domovní řád. Což naše firma dodržuje obvyklou pracovní dobu od 8,00h do 17,00h.
Jestliže je nutné zasahovat do nosných konstrukcí (což obvykle není), musí se přizvat statik k posouzení a dle jeho vyjádření se může zásah provést nebo také ne. Samozřejmě za Vás vyřídíme veškeré náležitosti před rekonstrukcí i po rekonstrukci.

O co je třeba žádat stavební úřad?

Z hlediska stavebního zákona je rekonstrukce bytu posuzována jako stavební úprava. Ta nevyžaduje ani územní rozhodnutí ani územní souhlas. Obvyklá přestavba bytového jádra většinou nemění způsob užívání stavby, nemění její vzhled, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a nemůže být ohrožena ani požární bezpečnost stavby, a to ani v případě, že jsou stávající umakartová jádra nahrazena zdícími materiály. Při provádění prací je však nutné zabezpečit utěsnění prostupů v instalačních šachtách nehořlavými materiály. Pokud se nezasahuje ani do nosných konstrukcí stavby, nevyžaduje rekonstrukce stavební povolení ani ohlášení.
V případě, že by se měnil způsob užívání bytu například na nebytový prostor (kancelář, obchod), by ale bylo nutné rekonstrukci stavebnímu úřadu ohlásit. Při zásahu do nosných konstrukcí, bude k provedení rekonstrukce bytu vždy nezbytné stavební povolení, přičemž k žádosti o stavební povolení musí stavebník připojit všechny zákonem vyžadované doklady včetně projektové dokumentace.

TOPlist