Řezání panelů

ZMĚNA DISPOZICE V PANELOVÉM BYTĚ? ŽÁDNÝ PROBLÉM!

    * Vyřežeme nové nebo zvětšíme původní otvory v nosných i nenosných panelových konstrukcích.
    * Řezání provádíme diamantovými nástroji chlazenými vodou.
    * Nezbytnou součástí je pokládka hydroizolace a statické zabezpečení původních konstrukcí před zapravením nové ocelové konstrukce.
    * Provádíme likvidaci vyřezaných částí panelů a odpadu.
    * Po výřezech Vám provedeme zednické zapravení.

Před započetím prací zajišťujeme statické posouzení, zhotovení projektové dokumentace, statického posudku a vyřízení všech potřebných souvisejících povolení. Práce probíhají pod odborným dohledem autorizovaného statika.

TOPlist