Údržba vinylové podlahy

Podlahovina Thermofix je již z výroby opatřena ochrannou vrstvou PUR laku, který zjednodušuje údržbu, chrání podlahovinu před vnikáním nečistot a dává jí rovnoměrný a přesně defi novaný vzhled. Nově položenou podlahovinu stačí před jejím používáním zpravidla zamést, případně setřít vlhkým mopem.

Vymetení, vysátí prachu a nečistot, případně setření vlhkým mopem obvykle postačuje i při běžném čištění. Při větším znečištění volíme tzv. mokré stírání, většinou s přidáním čisticích prostředků určených pro podlahoviny s PUR vrstvou. Ty se ředí s vodou v poměru, který je určen výrobcem daného čisticího prostředku, podle míry zašpinění (např. ředění v poměru 1 : 200 znamená 1 díl čisticího prostředku a 200 dílů vody).

Podlahovina Thermofix umožňuje i obnovu celé ochranné PUR vrstvy. Této obnově předchází odstranění zbytků původního laku a neutralizace podkladu. Nanesení nové PUR vrstvy vyžaduje velké zkušenosti, doporučujeme proto svěřit tuto kompletní renovaci odborné firmě.

TOPlist