Barevná úprava fasády

Lze vybrat z obrovského spektra barev a odstínů jako finálního povrchu fasády. Výběr závisí už jen pouze na Vás. Ovšem je nutné dbát na některé lokality, kde je striktně daná barevnost povrchu fasády - stavebním úřadem. Hlavně se jedná o historické centra a chráněné památkové zóny.

 

 

EXTHERM FASÁDY DŮLEŽITÉ INFORMACE K PROBARVENÝM OMÍTKÁM A BARVÁM
Spotřeba probarvených omítek, barev a penetrací uváděných v katalogu je orientační a může se lišit v závislosti na rovinatosti a členitosti fasády. Případné více náklady budou doúčtovány dle spotřeby. Vždy na staveništi ponecháváme prázdné obaly, aby bylo možné dopočítat aktuální spotřebu. O více spotřebě nebo méně spotřebě se provede zápis do stavebního deníku.
PŘÍPLATEK ZA BAREVNÝ ODSTÍN OMÍTEK A PENETRACÍ
a.    168 odstínů ze vzorníku EXTHERM STABIL končící číslem 1, 2 a 3 bez příplatku  - 112 odstínů ze vzorníku EXTHERM STABIL končící číslem 4 a 5 5,- Kč/kg  - 540 odstínů ze vzorníku EXTHERM EUROTREND končící číslem 1, 2, 3, 6, 7 a 8 bez příplatku
b.    360 odstínů ze vzorníku EXTHERM EUROTREND končící číslem 0, 4, 5 a 9 29,- Kč/kg
c.    Namíchání odstínů mimo vzorkovnic EXTHERM individuální příplatek  - Příplatek za zimní přísadu do omítek 3,- Kč/kg
d.    Příplatek za zimní přísadu do omítek 3,- Kč/kg
Vzorník EXTHERM STABIL je vytvořený ve spolupráci s architekty v souladu s aktuálními trendy moderních fasádních systému a bydlení. Hlavní důraz je kladen na dlouhodobou odolnost a stabilitu odstínů.
Použité jsou výhradě pigmenty, které vykazují dlouhodobou odolnost vůči blednutí.
PŘÍPLATEK ZA BAREVNÝ ODSTÍN FASÁDNÍCH BAREV
LZE SI SAMOZŘEJMĚ VYBRAT I BAREVNÝ ODSTÍN FASÁDNÍ BARVY
- 168 odstínů ze vzorníku EXTHERM STABIL končící číslem 1, 2 a 3 bez příplatku
- 112 odstínů ze vzorníku EXTHERM STABIL končící číslem 4 a 5 88,50 Kč/l (59,- Kč/kg)
- 540 odstínů ze vzorníku EXTHERM EUROTREND končící číslem 1, 2, 3, 6, 7 a 8 bez příplatku
- 360 odstínů ze vzorníku EXTHERM EUROTREND končící číslem 0, 4, 5 a 9 88,50 Kč/l (59,- Kč/kg)   - Namíchání odstínů mimo vzorkovnic EXTHERM individuální příplatek
BAREVNÁ ODLIŠNOST  Vzorník EXTHERM je vyroben tiskařskou technologií, z tohoto důvodu výrobce nemůže zaručit úplnou shodu odstínů vzorníku s odstíny natažených barev nebo omítek. Výsledný odstín materiálu je závislý na jeho typu, zrnitosti, struktuře podkladu, na době schnutí, dopadu světla a na způsobu nanášení. Je vhodné pro každou zakázku objednat potřebné množství materiálu najednou a zpracovat ho pokud možno za ustálených povětrnostních podmínek. Barevná shoda
Je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. V každém případě je nutné materiál nanášet na jednotlivé ucelené plochy bez přerušení práce.  VZORKY OMÍTEK
Před objednáním požadované omítky Vám doporučujeme použít barevný vzorek. Tak zabráníte případným reklamacím z důvodu barevné odchylky od vzorníku EXTHERM.
PROBARVENÍ PENETRAČNÍCH NÁTĚRŮ
U mozaikových a rýhovaných omítek doporučujeme používat probarvené penetrace dle vzorníku EXTHERM. Výrazně tím snížíte riziko prosvítání podkladu.
ODSTÍNY NEVHODNÉ PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
Při aplikaci omítek v kontaktním zateplovacím systému ETICS nedoporučujeme použití odstínu s nízkou hodnotou světelné odrazivosti /HBW < 25/. Tmavé odstíny s nízkou tepelnou odrazivostí způsobují přehřívání zateplené fasády a následné odtržení tenkovrstvé probarvené omítky. Odstíny vhodné za určitých podmínek /HBW 25 - 30/ doporučujeme konzultovat s naším technikem. Seznam nevhodných odstínů a vhodných za určitých podmínek je součástí vzorníku EXTHERM.
!!Upozornění!!
Odtstíny nevhodné HBW < 25
Odstíny vhodné po konzultaci s výrobcem HBW 25 - 30

3 vzorky zdarma v požadovaném odstínu probarvené omítky ze vzorníku EXTHERM.
NABÍZÍME VÍCE JAK 1000 BAREV. NEOMEZUJTE SE!
•    900 odstínů omítek a barev ze vzorníku EXTHERM EUROTREND
•    540 odstínů ze vzorníku EXTHERM EUROTREND bez příplatku
•    280 odstínů omítek a barev ze vzorníku EXTHERM STABIL
•    168 odstínů ze vzorníku EXTHERM STABIL bez příplatku
•    Namícháme Vám 3 vzorky zdarma v požadovaném odstínu
•    Navrhneme barevné řešení a vizualizace fasád

TOPlist