KVALITU SYSTÉMU TVOŘÍ DETAIL Od počátku výstavby fasády je nutné dbát na detail. Na obrázku níže si uvedeme některé příklady u kterých je potřeba se pozastavit a dbát na správné provedení. Naše letité praxe a pravidelné školení nás učí a nutí se zdokonalovat v každém kroku fasády.
 1) Založení systému
Správně založit je základ každé výstavby nebo stavby. To každý dobrý řemeslník ví. Proto i na fasádách je nutné dbát na správné založení. Je nutné správně vše vyměřit promyslet to, jak který detail budovy/objektu bude navazovat na další části fasády.
2) Napojení systému na rámy oken a dveří
Správně provedená montáž oken a fasádních prvků okolo nich je nutnost. Každý ví, že okna jsou nejslabším místem zateplení objektu. Spolupracujeme s kvalitními partnery, kteří pro nás zajišťují ty nejlepší montáže a dbají na kvalitu provádění. Většinou již doporučujeme 6ti komorová okna ideálně s trojsklem.
3) Napojení systému k parapetu a jiným klempířským prvkům
Klempířské práce bývají nedílnou součástí nového zateplení, ovšem vždy záleží na konkrétních případech.
4) Vyztužení nároží a ostění
Ostění a nároží je nutné vždy dobře vyztužit, protože jsou to nejčastější místa, kde bývá fasáda poškozená, ať již úmyslně nebo neúmyslně.
5) Vyztužení rohu v nadpraží
To samé jak bod výše.
6) Ukotvení předmětů na systém
Světla, květináče, kamery, alarmy atd. To jsou nejčastější prvky, které se kotví na nové fasády. Je nutné dbát správných zásad a dávat pozor, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným mostům nebo poškození fasády.

 

TOPlist