JAK VYBRAT LEPICÍ A STĚRKOVACÍ TMEL

Správná volba stěrky a lepidla je velmi důležitá pro finální kvalitu celého provedení. Spousta menších firem nebo živnostníků prostě vezme nejlevnější možné řešení a aplikuje ho bez dalšího důrazu na okolnosti provádění. Je zcela jasné že potom lze fasádu ocenit levněji i vzhledem k použitému materiálu. Ale to není správné. Zkracuje se tak výrazně životnost a funkčnost celého provedení zateplení. Dbejte tedy při výběru dobré firmy na tom, aby používala systémovou výstavbu.
Rozdělení dle materiálové báze:
1.    Lepicí a stěrkovací tmel na bázi cementu
2.    Lepicí a stěrkovací tmel na bázi cementu s vysokou paropropustností
3.    Lepicí a stěrkovací tmel na bázi rychlého cementu
4.    Lepicí nízkoexpanzní pěna na bázi polyuretanu

1. Lepicí a stěrkovací tmel na bázi cementu
Určen pro lepení a stěrkování tepelného izolantu na bázi EPS F, XPS nebo minerálních fasádních desek na podklad z cihel plných, děrovaných, z betonu a pórobetonu.
Vnější podmínky a vlivy:
•    Teplota vzduchu a podkladu při zpracování musí být od +5°C do +30°C. 
2. Lepicí a stěrkovací tmel na bázi cementu s vysokou paropropustností
Určen pro lepení a stěrkování tepelného izolantu na bázi dřeva.
Vnější podmínky a vlivy:
•    Teplota vzduchu a podkladu při zpracování musí být od +5°C do +30°C
•    Faktor difuzního odporu µ ≤ 10
3. Lepicí a stěrkovací tmel na bázi rychlého cementu
Určen pro lepení a stěrkování tepelného izolantu na bázi EPS F, XPS nebo minerálních fasádních desek na podklad z cihel plných, děrovaných, z betonu a pórobetonu.
Vnější podmínky a vlivy:
•    Určen pro zimní období
•    Teplota vzduchu a podkladu při zpracování je již od 0°C do + 25 °C, přičemž teplota 3 hodiny po aplikaci může klesnout pod nulu až k -8°C.
4. Lepicí nízkoexpanzní pěna na bázi polyuretanu
Určena pouze pro lepení tepelného izolantu na bázi EPS F a XPS na dřevěný podklad
Vnější podmínky a vlivy:
Teplota vzduchu a podkladu musí být od +5°C do +35°C.  
VÝBĚR LEPIDLA DLE PODKLADU A IZOLANTU
Nejdříve si vyjasněte, s jakým podkladem budete pracovat. K tomu pak přizpůsobte výběr vhodné tepelné izolace.
Na tabulkách níže si ukážeme možnosti a doporučované řešení zateplení. Vždy je nutné zohlednit tyto faktory - podklad, použitá izolace, použité materiálové skupiny. Důležité je i neopomenout kontaktní můstek.
* Jako kontaktní můstek je nutné použít EXTHERM univerzální penetraci pod barvu
Kategorie podkladu fasády:
1.    Cihelné zdivo
2.    Beton
3.    Lehčené zdivo

 

+ doporučujeme - nedoporučujeme
Kategorie podkladu fasády:
1.    Dřevo
2.    Desky z dřevěných materiálů

+ doporučujeme - nedoporučujeme
** Jako kontaktní můstek je nutné použít EXTHERM univerzální penetraci pod omítku.

TOPlist