Rekonstrukce budov

Nabízíme Vám řešení rekonstrukce a revitalizace budov pod správou stavebních bytových družstev (SBD) či společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Naše společnost se zaměřuje na sanaci základových konstrukcí provedením hydroizolačních systému a zesílení nosných konstrukcí, opravy a zateplení střešních a fasádních plášťů budov, výměnu oken, rekonstrukci topení, rozvody inženýrských sítí – vody, plynu, elektroinstalace, malování a další komplexní služby jako jsou opravy chodníků, vyklízení sklepů atd.

Zaměřujeme se také na celkovou údržbu nemovitosti. Po předchozí domluvě jsme schopni vyplnit Vám jakýkoliv požadavek.

Po shromáždění podkladů a zdrojů o stavu budovy provedeme statické posouzení, návrh technického řešení přijatých opatření a vyhodnocení potřebných činností. Budeme s Vámi spolupracovat při jednáních se stavebním úřadem při vyřízení stavebního povolení. Vytvoříme Vám výhodný rozpočet nákladů.

Naše společnost se Vám pokusí ulehčit a co nejvíce urychlit složité a nepříjemné rekonstrukce Vašich domovů.

Ochrana netopýrů v lidských stavbách

Původními úkryty netopýrů jsou stromové dutiny, štěrbiny pod kůrou stromů, skalní spáry a především jeskyně. Lidské stavby však mají často podobné vlastnosti jako původní úkryty, a proto je v současnosti celá řada druhů využívá. Nacházejí zde ideální mikroklima, klid a ochranu před vlivy počasí i před predátory.

Tato stanoviště jsou však zejména v posledních letech často ohrožena zejména rozsáhlými rekonstrukcemi a zateplováním, při kterém dochází nejen k ničení samotných úkrytů, ale často také k přímé likvidaci netopýrů, kteří po uvěznění v těchto úkrytech masově hynou. Vzhledem k rychlosti a plošnému rozsahu těchto prací je třeba vzniklou situaci urgentně řešit, v opačném případě lze očekávat výrazný úbytek některých druhů vázaných na tento typ úkrytů.

Postupy a řešení, jak stavební zásahy provést tak, aby jejich negativní vliv na netopýry byl co nejmenší, jsou přitom známy a jsou poměrně jednoduché a finančně nenáročné. Podrobnosti lze nalézt v následujících odkazech.

TOPlist