Rekonstrukce podkroví

 
Návrhy podkroví:

Před započetím prací na podkroví provedeme ohledání stavu nemovitosti a navrhneme to nejlepší řešení rekonstrukce podkroví. U většiny starších domů jsou stropy trámové. Je důležité provést statický výpočet nosnosti stropu "podlahy podkroví" . Na základě statického výpočtu navrhneme skladby jednotlivých konstrukcí.

 
Skladby konstrukcí:

Pokud je původní stavba dostatečně stabilní pro provedení půdní vestavby - podkroví, můžeme přistoupit k návrhu použitého materiálu. Je několik možností ve výběru materiálu na podkroví. Výběr a popis jednotlivých druhů si můžete přečíst níže. Je jen na majiteli k jakému druhu materiálu se přikloní. Jsme chopni nabídnout veškeré řemeslné práce v podkroví.

 
Sádrokartón v podkroví:

Nejběžnější stavební materiál pro podkroví je sádrokartón. S velkou oblibou se používá u starších staveb, protože kontrukce ze sádrokartónu má velmi malou objemovou hmotnost a tím dále nezatěžuje původní stavbu - podkroví. Nosná konstrukce se dělá pomocí ocelových profilů z pozinkovaného plechu. Výrobce sádrokartónu udává montážní postupy pro různé druhy stěn. Podle skladby stěny se mohou ovlivňovat vlastnosti dané stěny v podkroví. Její tepelná vodivost ale také zvuková vodivost.

 
YTONG tvárnice v podkroví:

Pokud nám nosnost podlahy dovolí použít ke stavbě příček tvárnice YTONG pak je výhodná možnost kombinovat Ytong a sádrokartón v podkroví. Na záklop střechy "krovů" použijeme sádrokartón a na příčky tvárnice Ytong. Tato kombinace je výhodná hlavně v mechanických vlastnostech tvárnic. Jsou pevnější a nepřenášejí tolik hluk a jsou odolné vúči vlhkosti což oceníme hlavně v podkroví koupelně.

 
Palubky v podkroví:

Další možností jsou palubky. Nosný rošt se provádí z dřevěných trámků. Dřevo v interiéru podkroví je příjemné na pohled. Tepelné a zvukové vlastnosti jsou srovnatelné se sádrokartónem. Oproti sádrokartónu mají palubky větší mechanickou pevnost.

TOPlist