Rekonstrukce panelových bytů

Příprava rekonstrukce bytového domu začíná záměrem investora (majitele domu, bytového družstva, společenství vlastníků bytových jednotek) rekonstruovat a zateplit bytový dům a končí uzavřením smlouvy o dílo. V přípravném období je nutno především přesně formulovat rozsah sanace, postupy a cíl, kterého by sanací mělo být dosaženo, zejména v oblasti energetických úspor, aby všechny posléze realizované práce byly navzájem v souladu a ve výsledku přinesly efekt, pro který je rekonstrukce uskutečňována. Záměrem provést rekonstrukci však role investora nekončí, ale naopak začíná.
Investor se na přípravě a provádění komplexní rekonstrukce bytového domu významně podílí.  Od formulace záměru sanace, až po závěrečné vyúčtování. To od investora vyžaduje, aby byl na tuto činnost připraven, protože se jedná nejen o obecně formulované teze o zvýšení kvality bydlení a energetické úspory, ale o otázky právní, finanční, ekonomické, stavebně technické a  technologické.

Pokud není investor dostatečně připraven, může to vést např. k podcenění cílů sanace, zjednodušování technologických postupů, k neekvivalentní záměně materiálů, prodlužování termínu prací a růstu ceny. Byť na počátky byla naopak slibovaná cena nízká.

Do činnosti investora při zajištění sanace panelového domu zasahuje celá řada právních předpisů, avšak žádný z nich neupravuje jeho činnost jako celek. Je tedy obtížné ji popsat jednoznačně a zcela. Nicméně z dosavadní praxe jsme získali řadu poznatků, praktických zkušeností a postupů, které podle našeho názoru k úspěšnosti sanací přispívají.

Bezpečně a seriozně provádíme své zákazníky tímto bludištěm. Přesvědčte se. Zeptejte se našich zákazníků, jak jsou s námi po patnácti letech spolupráce spokojeni.  Stovky našich referencí - úspěšných realizací, po celých Čechách mluví jasně - za skvělou stavbou pečlivá firma.

Činnosti investora probíhají ve třech oddělených časových obdobích: před zahájením sanačních prací, při jejich realizaci a po jejich skončení. Nejsložitější a nejdelší fází je příprava rekonstrukce bytového domu. Zde se obvykle rozhoduje nejen o technologiích a rozsahu sanace, ale zejména o nákladech, cílových parametrech konstrukcí po sanaci a efektivnosti celé akce.

Dovolujeme si proto Vám poradit jak postupovat při komplexní rekonstrukci Vašeho bytového domu a vyvarovat se chyb.

Jedná se zde pouze o základní obecné kroky. Konkrétní a podrobný postup celé technické a investiční přípravy je vždy individuální pro daný objekt.

Kroky, kterým se dobrý hospodář nevyhne:

  1.     Shromáždění dostupných informací o stávajícím stavu bytového domu
  2.     Energetický audit a Průkaz energetické náročnosti budovy
  3.     Stavebně technické hodnocení stavu bytového domu
  4.     Statický posudek
  5.     Formulace záměru a rozsahu sanace
  6.     Projednání rekonstrukce domu a jejího průběhu s uživateli bytů


Dnes již patnáctileté zkušenosti nám ukazují, že dílčí či lokální nekoncepční opravy bez promyšleného přístupu nevedou k požadovanému výsledku. Jejich výsledkem jsou neúčelně vynaložené prostředky a budoucí zklamání vlastníků či uživatelů těchto domů.
Sanace zděných i panelových bytových domů by proto měla být vždy komplexní. Cílem by mělo být zlepšení stavu bytových domů, zvýšení komfortu bydlení, nikoliv jen konzervace současné neutěšené situace. Proto společnost  dlouhodobě prosazuje u komplexní revizalizace.

Naším záměrem je nabídnout zákazníkům takový servis, jaký v současné době neposkytuje žádná jiná společnost. Maximální péči, která jim uspoří čas a energii a z rekonstrukce učiní pro zákazníky bezstarostnou záležitost. Efektem, který budou využívat dlouhá léta nejen úspory tepelných energií ve výši až 40 %, ale také významně zvýšená pohoda bydlení. To však může zajistit pouze realizace komplexní rekonstrukce.

Díky kvalitě, kterou společnost garantuje, považujeme za samozřejmé poskytovat záruční servis po dobu až 10 let včetně záruky, že na případné reklamace bude vždy reagováno obratem.

TOPlist