Rekonstrukce panelových domů

Zateplení a rekonstrukce panelového domu
Obvodové stěny panelových domů způsobují z povahy stavebního materiálu svým sáláním pocit nepříjemného chladného průvanu a usnadňují společně s relativní vlhkostí vzduchu kondenzaci vody, jejímž důsledkem je provlhnutí stavebních prvků, a následně vznik živné půdy pro plísně.
Je všeobecně známo, že podchlazené obvodové stěny působí negativně na pohodu a zdraví obyvatel. Prostupem tepla fasádou během topné sezony dochází na základě rozdílu mezi venkovní a vnitřní teplotou ke ztrátám až ve výši 40 % tepelné energie. V letních měsících dochází naopak k velkému přehřívání obvodového pláště, což má za následek nesnesitelné teplo v bytech. Nelze přehlédnout celkový vzhled obvodových plášťů, který si žádá citlivé architektonické řešení. Změny teplot obecně během kalendářního roku mají za následek opotřebení stavební konstrukce domu, s průvodními jevy koroze, v krajním případě až statické poruchy objektu nebo jeho částí.
Prohlídka obvodového pláště

ZATEPLENÍ A REKONSTRUKCE PANELOVÉHO DOMU

Před zahájením stavebních prací provede  fyzickou prohlídku obvodového pláště popř. sondáže a zátěžové zkoušky. V případě potřeby používá termovizi pro vyhodnocení tepelných úniků. Cílem a výsledkem je dosažení přesného zhodnocení aktuálního stavu obvodové konstrukce a navrhnout potřebná technická řešení celkové revitalizaci domu.
Projektová dokumentace
Součástí naší dodávky je komplexní servis spočívající v přípravě projektové dokumentace, barevného řešení fasád a vyřízení stavebního povolení, včetně kolaudace. Kompletní servis poskytne tým vlastních architektů a projektantů společnosti . V případě potřeby jsme připraveni vypracovat Vám energetické audity, včetně průkazu energetické náročnosti budovy, a statické posudky na jednotlivé konstrukční části panelového domu. Tyto dokumenty budete potřebovat i pro případ žádosti o podporu v rámci některého z dotačních titulů.
Realizace zateplovacího systému

ZATEPLENÍ A REKONSTRUKCE PANELOVÉHO DOMU

Již řadu let používá osvědčené, kvalitní kontaktní zateplovací systémy předních evropských výrobců. Za dobu čtyřiceti let, po kterou se tyto systémy používají, bylo dosaženo vysoké kvality jednotlivých složek a komponentů. Výsledkem tohoto vývoje je vysoká funkčnost, efektivnost zateplovacího systému a trvanlivost jednotlivých materiálů. Vhodnou skladbu zateplení, včetně dalších komponentů v opláštění Vám doporučí náš projektant.

ZATEPLENÍ A REKONSTRUKCE PANELOVÉHO DOMU

Při realizaci zateplení  používá izolační desky polystyren, eventuálně desky z minerálních vláken. Tloušťky jednotlivých izolačních desek jsou navrženy na základě tepelně-technického výpočtu, který je součástí projektové dokumentace. Vychází především z konstrukční soustavy panelového domu a tepelných norem.
Při realizaci zateplovacího systému používáme kombinaci mnoha doplňujících profilů, jako jsou například zakládací lišty, rohové lišty, rohové lišty s okapnicí, různé dilatační profily a APU lišty. Díky těmto profilům je schopna zajistit nejenom kvalitu zpracování, ale hlavně funkčnost jednotlivých částí fasád. Všechny užívané komponenty jsou tovární výroby, jejich jakost a životnost je doložena prohlášeními o shodě, povinnými certifikáty a ověřeny dlouholetou spokojeností našich zákazníků.
Při aplikaci těchto technologií vždy dbáme na technologické postupy dané výrobcem. Na základě požadavků klienta je připravena nabídnout speciální pancéřové tkaniny, eventuálně pancéřové stěrkovací hmoty, které odolávají různým formám vandalizmu. Nejčastěji tyto materiály používáme po obvodu panelových domů, a to maximálně do výšky čtyř metrů od okapového chodníku.Řez zateplovacím systémem

ZATEPLENÍ A REKONSTRUKCE PANELOVÉHO DOMU

  •     Podkladní nátěr
  •     Lepící tmel
  •     Izolant (polystyren, vata)
  •     Natloukací hmoždinky
  •     Stěrkovací tmel
  •     Armovací tkanina
  •     Podkladní nátěr
  •     Finální omítka

ZATEPLENÍ A REKONSTRUKCE PANELOVÉHO DOMU

Díky kvalitnímu zateplení s dostatečnou tepelnou izolací je investor schopen dosáhnout až 20 % úspor na teple. Vzhledem k tomu, že v posledních letech dochází k pravidelnému ročnímu zvyšování cen za teplo v rozpětí 5–7 %, jedná se z pohledu času o velice výhodnou investici s velice příznivou dobou návratnosti . Konkrétní návratnost vložených prostředků lze poměrně přesně vyčíslit energetickým výpočtem, a současně provádíme kontrolu komunikací se zákazníky našich starších realizací, kteří nám poskytují podklady se skutečnými provozními náklady jejich objektů. Na vyžádání Vás můžeme s těmito materiály seznámit.
Nepostradatelnou výhodou je dosažení vynikající tepelné pohody v jednotlivých bytech v průběhu kalendářního roku. S novou fasádou výrazně stoupá kultura bydlení v rámci širší lokality. Hlavně architektonický vzhled a barevnost fasády konzultujeme vždy s orgány státního stavebního dohledu. U výrazné většiny objektů, které společnost  rekonstruovala, došlo ke zhodnocení cen jednotlivých bytů, podle regionu až o 300 tis. Kč na bytovou jednotku.

TOPlist