Rekonstrukce chalupy

Spektrum a rozsah provedených prací:


• Celková rekonstrukce střechy - odstranění stávající střešní krytiny a latí
• výměna nevyhovujících krovů
• zhotovení vaznicových stojek a vaznic pro zvětšení světlosti v půdním prostoru
• prkenný záklop
• dodávka a montáž podkladní folie a kanadského šindele
• plechování
• odstranění zadní přístavby a oprava poškozeného zdiva, vč. vyztužení
• dodávka a montáž oken v půdním prostoru
• částečná rekonstrukce vodoinstalace
• částečná rekonstrukce elektroinstalace
• zhotovení nových stropů – odstranění původních stropů, instalace nových stropních trámů, prkenný záklop, ve vybraných místnostech SDK strop
• zhotovení nového štítu, včetně přelaťování a nátěru
• provedení drenáže, vč. výkopových prací
• drobné zednické práce

 

Slova zákazníka:

Po předcích jsme zdědili roubenou chalupu s datem vzniku 1829, kde byla
ovšem v průběhu let udělána řada různých dostaveb a úprav. Chtěli jsme ji
uvést do stavu, který umožňuje jednoduchý avšak funkční rekreační pobyt. Pro
nezbytnou rekonstrukci jsme hledali firmu z regionu, která má zkušenost s
pracemi v podobných typech starých stavení.
Firma Svěcený & Svěcený nás zaujala svojí referenční stavbou popsanou na
webových stránkách - rekonstrukce domu v Teplicích nad Metují, neboť ta se
týkala velmi podobného domu.
Průběh práce na zakázce potvrdil, že volba byla správná. Firma po celou dobu
jednala seriozně, dodávky byly přesně specifikovány a termíny plněny,
případně uzpůsobeny vždy po vzájemné dohodě. Firma navrhla v průběhu
rekonstrukce několik úprav, které jsme sice původně nezadali, avšak z
hlediska funkčnosti byly zcela na místě. Taktéž je třeba ocenit citlivý
přístup k designu rekonstruovaných částí, který byl proveden tak, aby se
zachoval historický ráz roubenky.

Stavby a rekonstrukce domů

Společnost REASINT byla založena v roce 2007 stavebníky se zkušenostmi ve stavebnictví nejen u nás, ale i v zemích Beneluxu. Díky těmto zkušenostem se společnost specializuje na výstavbu odvětraných fasád z lícových cihel u nás a Belgii.
Zajišťujeme veškeré práce a služby spojené s výstavbou, rekonstrukcí rodinných a bytových domů.

Naše specializace

    výstavba rodinných domů
    výstavba bytových domů
    rekonstrukce budov
    fasády z lícového zdiva
    zateplování budov
    montáže sádrokartonů
    pokládka obkladů a dlažeb
    malby a nátěry
    půjčování nářadí


Dodávky staveb zajišťujeme komplexně, od tvorby projektů až po dokončovací práce.
Naše společnost vykupuje starší nemovitosti, které následně procházejí kompletní rekonstrukcí a následným prodejem.
Realizujeme také projekty výstavby nových domů s následným prodejem.
Spolupracujeme s mnoha osvědčenými odbornými dodavateli ze všech stavebních profesí.
Spoléháme na osvědčené technologické postupy, přičemž sledujeme vývoj moderních metod a trendů ve stavebnictví, které aplikujeme v praxi abychom Vám mohli poskytnout maximální možnou kvalitu služeb a odvedených prací.

Absolvujeme pravidelná školení zaměřující se na prohlubování znalostí v oboru.

 

Naše společnost má sjednáno pojištění hmotné odpovědnosti za případnou škodu způsobenou v důsledku výkonu své činnosti.

 
Rodinné domy
Stavby a rekonstrukce rodinných domů tvoří hlavní náplň podnikání naší společnosti. Stavby rodinných domů provádíme z většiny zdících stavebních materiálů dostupných na našem trhu.
Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám mohli vytvořit cenovou nabídku dle projektové dokumentace.

 
Bytové domy
Provádíme výstavbu a rekonstrukci bytových domů, včetně rekonstrukce bytového jádra.

Lícové zdivo
Po zkušenostech s vyzdíváním fasád z lícového zdiva v Belgii, kde má tato technologie výstavby dlouhou tradici se snažíme přenést zkušenosti na náš trh.
Lícové zdivo vyžaduje speciální postupy při zakládání a následného vyzdívání pomocí svislých zakládacích profilů kde dosáhneme maximální přesnosti vyzdívání a důkladným řešením detailů v okolí oken a dveří.
Poskytujeme klientům vysokou kvalitu provedených prací.

Pohledové betony
Beton vždy nalézal a dosud nalézá nové oblasti a formy svého uplatnění. Stále častěji se tak beton používá pro různé speciální účely, přičemž se kladou zvláštní požadavky na jeho složení, způsoby ukládání a ošetřování. Mezi betony se zvláštními požadavky na finální vlastnosti se řadí i pohledové betony.
V současné době se pohledové betony používají pro zvýraznění charakteru či výrazu staveb. Investoři nacházejí v jeho aplikacích stále větší zalíbení.
Na pohledové betony se zvláště specializujeme.

Prodej domů
Prodej domů a naše aktuální nabídka.

TOPlist